Choď na obsah Choď na menu
 


Školské pravidlá

Obrázok

1.Školský rok trvá jeden mesiac.Škola má dokopy 6 ročníkov a každý ročník je zakončený skúškou.

2. Každý ročník musí profesor pripraviť minimálne štyri učivá a študent musí na každé učivo napísať domácu úlohu.Za domáce úlohy profesor udeľuje určitý počet bodov a many.Body sa prideľujú fakulte ku ktorej je študent pridelený.Ak úlohu neodovzdá budú mu body strhnuté.Tak isto môže profesor vyhlásiť súťaž za ktorú môže študent navyše dostať aj lorény. súťaže budú vyhlasované aj na celej škole nie len v jednotlivých učebniach.

3. Študent musí dodržiavať rpg pravidlá.

4.Študent musí rešpektovať pokyny profesora.

5.Ak študent nemôže na nejaký čas prísť do školy nech napíše do nemocničného krídla .

6.Študent sa musí správať slušne nesmie sa vulgárne vyjadrovať ani napádať spolužiakov.

7. Žiadny študent či starší či mladší nemá právo vyvyšovať sa nad ostatných.

8.Každý študent má právo vybrať si akýkoľvek predmet ktorý chce študovať. Najmenej ich musí byť aspoň 4.V druhom ročníku si musíte vybrať jeden predmet naviac.V štvrtom ročníku budete mať -Skúšky mágie po ktorých budete pokračovať v predmetoch na ktorých ste spravili skúšku mágie.

 9.Keď žiak poruší pravidlá tri krát bude zo školy vylúčený.

10.Pravidlá sa môžu hocikedy meniť.